Yazı Detayı
30 Eylül 2021 - Perşembe 04:51 Bu yazı 32 kez okundu
 
Yeşil Belediye Nedir? Nasıl Olunur?
Abdulkadir Ay
ajansay@hotmail.com
 
 
Yerel yönetimlerin, kentlerin direncini artırmak ve güvenli kentler yaratmak için sürdürülebilir çözümler arayışlarında, ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirliği esas alan bir yönetim yaklaşımı olan Yeşil Belediye, birçok alanda önemli çözüm önerileri sunuyor.

 

Sanayileşmeyle beraber gelişen hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak iklim krizinin etkilerini günümüzde daha fazla hissediyoruz. Ve artık kentlerin en önemli problemlerinden biri, iklim krizi ile beraber, insan ölçeğinden ve doğadan uzak yaşanamaz mekanlar haline gelmiş olmalarıdır. Buna karşılık, insanların doğaya yaptığı tahribata, doğa tepkisini sert bir şekilde gösteriyor. Seragazlarının etkisi ile gezegenin sıcaklığı giderek artıyor. Bunun sonucu olarak son iki yıldır yoğun bir şekilde yaşadığımız yangınlar ile oksijen kaynağı ormanlarımız yok oluyor, sel ve taşkınlar ile verimli topraklar taşınıyor, kuraklık nedeniyle tarım yapacak topraklarımız azalıyor, denizlerde meydana gelen müsilaj ile su ekosistemi yok oluyor… Bu gibi felaketler, kentlerin, bize acil olarak harekete geçmemiz için verdiği alarmlar. Bu nedenle kentlere dair geliştirilen doğaya saygılı her çözüm, kentlerin geleceği adına çok önemli.

 

Kentlerin geleceğini etkileyen ve iklim krizinin etkilerini azaltılmasında önemli role sahip aktörlerden biri yerel yönetimler, yani belediyeler. Çünkü karar alma mekanizmaları olarak yerel yönetimler, tüm dünyada sürdürülen ekolojik mücadelenin ilk basamağında yer alır. Bu nedenle ilçe, il ve büyükşehir belediyeleri, sorumlu oldukları sınırlar içerisinde, iklim krizinin etkilerinin azaltılması için diğer aktörlerle birlikte bir an önce harekete geçmelidir.

 

Yeşil Belediye Ne Yapar? Yerel yönetimlerin, kentlerin direncini artırmak ve güvenli kentler yaratmak için sürdürülebilir çözümler arayışlarında, Yeşil Belediye yaklaşımı birçok alanda çözüm önerisi sunuyor. Yeşil Belediye, ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirliği esas alan bir yönetim yaklaşımı. Aynı zamanda Yeşil Belediye, yeşil ekonomileri benimser ve bu alanlarda politikalar üretir. Sürdürülebilir mekansal planlamadan adil kent yönetimine kadar farklı ölçeklerde değişik çözümler sunar. Yeşil belediye, doğaya saygılı ekolojik çözümler üreten bir yapıyla birlikte adil, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışını da benimser.

 

Kentlerin dirençli, dayanıklı ve yaşanabilir olması için yerele uygun politikalar önerir. Bir Yeşil Belediye; çevre yönetiminden ulaşıma, ulaşımdan suya, sudan enerjiye, enerjiden biyolojik çeşitliliğe kadar birçok konuda sürdürülebilir uygulamalar geliştirir. Kentte yaşayan insanlar, dezavantajlı gruplar, hayvanlar ve bitkiler için yaşanabilir ortam sağlar. Dünyada yeşil belediyecilik yaklaşımı iklim krizi ile beraber gitgide önem kazanmakta ve gündelik hayatları etkilemekte. Türkiye’de de bu yaklaşım birçok alanda karşımıza çıkıyor. Özellikle belediyelerde artan yeşil stratejiler ve uygulamalar kentlerin geleceği için umut vaat ediyor.

 

Yeşil Belediye Karnesi

 

Yeşil Belediye Karnesi, yerel belediyelerin faaliyetlerinin Yeşil Belediye kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi için oluşturulmuş bir ölçme sistemidir. Sistem, ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirlik alanında yapılan uygulamaları ve bu uygulamaların şeffaflığını ölçen bir gösterge seti ve kentlerin farklı ölçeklerde puanlanmasından oluşturmaktadır. Yeşil Belediye Karnesi, belediyelerin karar alma ve uygulama süreçlerinde kentte yaşayan tüm grupların ihtiyaçlarını ve isteklerini kapsaması ve savunması; faaliyetlerini, planlarını ve raporlarını tutarlı bir şekilde hazırlayıp şeffaf olarak paylaşması gerektiğini savunur. Yeşil Belediye Karnesi oluşum sürecinde, iklim krizi ile uyum ve mücadele kapsamında, ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenerek yerele uyarlandı ve on ana başlığın yer aldığı bir gösterge seti oluşturuldu. Bu başlıklar; Çevre Yönetimi, Enerji, Ulaşım, İklim Krizi Etki Azaltma ve Uyum, Hava, Su, Atık, Arazi Kullanımı, Gürültü Görüntü-Elektromanyetik-Işık’tır.

 

Yeşil Belediye Karnesi’nde yer alan gösterge seti soruları yapı, uygulama ve ölçme olarak sınıflandırıldı. Yapı, karar alma, hizmet sunma, kurumsal gelişim süreçlerinde ve bunlara ilişkin alt süreçlerde farklı yöntemlerin geliştirildiği; uygulama, yapıların faaliyetlerini inceleyen; ölçme ise, uygulamalara erişimi ve kamuyla paylaşımına dair ölçülebilir gösterge sorularını kapsıyor. Yeşil Belediye Karnesi, belediyeleri, hazırlanan gösterge setine göre, şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamu ile paylaştığı belgeler üzerinden değerlendirir. Bahsedilen belgeler, idarenin amaç, ilke, politika, hedef ve önceliklerini içeren stratejik plan; gerçekleştirilecek faaliyet ve projeleri ile bunların kaynaklarını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı ve bir mali yılın faaliyet sonuçlarını içeren faaliyet raporudur.

 

Belediyeler, çevreyi ve doğayı koruyabilmek; kentleri adil, şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetebilmek yani “Yeşil Belediye” olabilmek amacıyla Yeşil Belediye Karnesi’nde yer alan faaliyetleri uygulamaya geçirmeli. Kentleşmenin ve iklim krizinin kentlerde yarattığı etkilerin azaltılması ve bu etkilere uyum sağlanması amacıyla ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik sağlanmalı. Yerel yönetimler bu doğrultuda gelişen Yeşil Belediye yaklaşımını benimsemeli ve Yeşil Belediye Karnesi’nde yer alan uygulama önerileri yol gösterici olarak ele almalı. Bu doğrultuda belediyeler; seragazı emisyon miktarlarının azaltımı, yenileneblilir enerji üretimi ve enerji verimliliğinin artırılması, su varlıklarının verimli kullanımı, hava kirliliğinin önlenmesi, alternatif ulaşım sistemleri, atık üretiminin azaltılması ve atık yönetimi, afet acil planlarının yapılması, biyoçeşitliliğin korunması ve çeşitliliğin artırılması gibi yeşil bakış açısı ile üretilen çözüm yollarını benimseyerek harekete geçmeli ve varsa halihazırdaki faaliyetlerini ivmelendirmeli…
 
Etiketler: Yeşil, Belediye, Nedir?, Nasıl, Olunur?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Ekim 2021
Aksaray'ın Mercedes'i 35 yaşında artık everme vaktidir
23 Okunma.
16 Ekim 2021
Biz bu kafayla Daha çok tanıtırız
37 Okunma.
28 Eylül 2021
Arkada hatırası olmalı insanın
37 Okunma.
21 Eylül 2021
DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
41 Okunma.
19 Eylül 2021
Çöp'ler ve çöplenenler
47 Okunma.
08 Eylül 2021
RADYONUN ÖTESİNDE BİR ŞEY AKSARAY FM
122 Okunma.
02 Eylül 2021
TARIMIN GELECEĞİNDEN UMUTLANDIM
52 Okunma.
15 Ağustos 2021
AKSARAY HER YÖNÜYLE DEĞİŞİYOR ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ENGELLİLER İÇİN UMUT OLACAK
52 Okunma.
08 Temmuz 2021
Devlete karşı durup Milletin önünden gittiler, trilyonu heba ettiler
155 Okunma.
28 Haziran 2021
BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BERTARAF İÇİN MÜCADELE EDİYOR
117 Okunma.
14 Haziran 2021
ELEŞTİRİ DÖNEMİ BAŞLIYOR KALAN 2.5 YIL SEÇİM ATMOSFERİDİR
179 Okunma.
12 Haziran 2021
YENİSİNE BAKMAK LAZIM
334 Okunma.
11 Haziran 2021
KOP AKSARAY'DA GENÇLER İLE ÜNLÜLERİ BULUŞTURACAK
135 Okunma.
08 Haziran 2021
HASANDAĞI BOZKURT DÜZLÜĞÜ UNUTULDU
89 Okunma.
05 Haziran 2021
VE BELEDİYE HAREKETE GEÇİYOR MAHALLELERDE ŞENLİK VAR
107 Okunma.
25 Mayıs 2021
HIRKATOL ÇOCUKLARI KANALİZAZYON AKARINDA YÜZÜYOR MUTLUMUYUZ...!
123 Okunma.
22 Mayıs 2021
KURAKLIK, AKSARAY'IN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR
125 Okunma.
09 Mayıs 2021
Önce ASKIDA Ekmek, sonra Zimem Defteri Aksaray Hayırda yarıştı
186 Okunma.
08 Mayıs 2021
Bölgesel kalkınmanın farkına varılmalı,
91 Okunma.
21 Nisan 2021
Şerbetli ikinci yılında Evren Dinçer
235 Okunma.
20 Nisan 2021
BİR KADIN OKUR DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR, ETRAFINA NUR SAÇAR
104 Okunma.
17 Nisan 2021
ASKIDA EKMEK, DAYANIŞMADIR, İHTİYAÇTIR, SEBEBİYETTİR
105 Okunma.
10 Nisan 2021
VEFA. VEFA. VEFA İYİKİ VARSIN VEFA
285 Okunma.
06 Nisan 2021
AKSARAY'DA KANSERLE MÜCADELE PART TİME YÖNETİMLE YÜRÜMÜYOR
129 Okunma.
04 Nisan 2021
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN 24. VUSLAT Yılı
157 Okunma.
08 Mart 2021
"EN GÜZEL HAYALİMİZ ASÜ" 15 YIL DEĞİL 35 YILIN İZLERİ VAR
234 Okunma.
24 Şubat 2021
Okumak özgürlüğe uçmaktır
226 Okunma.
12 Şubat 2021
YEŞİL DOĞAYI SEVDİK, AKSARAY KENT ORMANI KURULACAK
139 Okunma.
31 Ocak 2021
Muhalefeti hafife almak tehlikelidir.
154 Okunma.
24 Ocak 2021
BİR OSMANLI GELENEĞİNİ YAŞATMAK, ASKIDA EKMEK
160 Okunma.
12 Ocak 2021
Aksaray’ı kötüleyen Aksaraylılar var
236 Okunma.
04 Ocak 2021
TRAVERTENLERDEN DE ZARAR ETTİK
270 Okunma.
27 Aralık 2020
IHLARA YA KUŞ KONDU
687 Okunma.
20 Aralık 2020
UZAY YOLU
373 Okunma.
15 Aralık 2020
lafta degil özde vali ❤
192 Okunma.
24 Kasım 2020
AKSARAY VİLAYETİNİN 31. YILINDA 68 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
252 Okunma.
10 Kasım 2020
VALİ SÜPERMEN OLSADA SEN BİR FİDAN DİK
456 Okunma.
24 Ekim 2020
Bölgesel kalkınma olmadan marka şehir rekabet edemez
209 Okunma.
08 Ekim 2020
CAMİLER HAFTASININ BU YIL Kİ KONUSU İLİMDİ …. ANLARSANIZ
227 Okunma.
21 Eylül 2020
OKULLAR AÇILDI , ÖĞRENCİ YOK …
305 Okunma.
08 Eylül 2020
EMİNE HANIMIN PROJESİNDE VALİ ÜZÜLMESİN DİYE MİLYONLAR ÇÖPE GİTTİ
622 Okunma.
11 Ağustos 2020
YUNUS, YUNUS ÖKSÜZ YUNUS
299 Okunma.
08 Ağustos 2020
LOJMAN KONUSUNDA BİR TERSLİK VAR
214 Okunma.
05 Ağustos 2020
VİCDANSIZLIĞIN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
214 Okunma.
21 Temmuz 2020
BURASI AKSARAY’MI GERÇEKTEN
572 Okunma.
20 Temmuz 2020
ASKIDA HERŞEY İNSANIMIZ İÇİN, ŞİMDİ ANLAM KAZANIYOR
242 Okunma.
04 Temmuz 2020
MALAKLI UNUTULMADAN YENİDEN DOĞDU, MASKEYİ TAKTI
221 Okunma.
02 Temmuz 2020
YENİ VALİ AKSARAY İÇİN ŞANS BİR PAYLAŞIM YAPTI 9 BİN ETKİLEŞİMLE IHLARAYI TANITTI
560 Okunma.
16 Mayıs 2020
YEŞİL DOĞAYI SEVDİK, AKSARAY KENT ORMANI KURULMALIDIR.
905 Okunma.
14 Mayıs 2020
ÖZÜR DİLERİM CEMALETTİN BAL, HAKKINI HELAL ET …!
547 Okunma.
12 Mayıs 2020
FEDAKARLIĞIN DA KARŞILIĞI OLMALI HEMŞİRELER GÜNÜNDE BARİ ETMEYİN ..
355 Okunma.
11 Mayıs 2020
ANNELER GÜNÜNDE AKSARAY'DAKİ EN ANLAMLI ZİYARET
221 Okunma.
09 Nisan 2020
YİĞİTLER GÜNÜNÜ DOYASIYA KUTLAYAMADILAR AMA 175. YILLARINI KUTLARIM
323 Okunma.
08 Nisan 2020
SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ET ‘’ ŞİMDİ EVDE KAL’’ AKSARAY
524 Okunma.
30 Mart 2020
AKSARAY BELEDİYESİ, TEMSİL ÇOK, GİDER YOK TARİHİNİN EN TASARRUFLU YILINI YAŞIYOR
1040 Okunma.
16 Mart 2020
GÖNÜL ADAMI ŞAHİN BAŞER GÖNLÜ KIRGIN GİTTİ
599 Okunma.
19 Şubat 2020
Aksaray trafiği çözümsüz değil...!
307 Okunma.
16 Şubat 2020
Engelleri birlikte Aşıyoruz..
283 Okunma.
01 Ocak 2020
YEŞİL DOĞA DERNEĞİ'NİN KURULUŞ HİKAYESİ
378 Okunma.
12 Kasım 2019
Hilal bıyıklılar geliyor
693 Okunma.
08 Kasım 2019
Aksaray'daki
587 Okunma.
30 Eylül 2019
EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN VARSA ÖNERİNİZ ÇEKİNMEYİN
814 Okunma.
23 Eylül 2019
Memleketin siyasetini kim yönetiyor, kimler yönlendiriyor…?
1205 Okunma.
07 Eylül 2019
EĞİTİMDE BÖLGEDE DEVAM EDEN BAŞARI VAR, AKSARAY’DA YOK
1405 Okunma.
04 Mayıs 2019
TRAFİKTEN SINIFTA KALMAYALIM....
3723 Okunma.
09 Nisan 2019
Türk polisi
401 Okunma.
19 Mart 2019
Oğlumun Mektubu, Armağan Olsun anlayana
697 Okunma.
Haber Yazılımı